Mäklarna tror att priser i storstadsregionernarna blir stillastående eller till och med sjunkande på villor. Prognoserna gäller för det fjärde kvartalet under 2021, och det är mäklarna i Storstockholm som är mest pessimistiska, enligt Dagens PS.

ANNONS

I SBAB:s mäklarbarometer konsateras att fler mäklare i Storstockholm jämfört med Stormalmö och Storgöteborg tror på stillastående eller till och med sjunkande priser, och då framförallt på småhus. 35 procent av mäklarna i Storstockholm räknar med sjunkande priser på villor, medan 45 procent tror att priserna blir oförändrade jämfört med tidigare under året.

Stockholm brukar leda prisutvecklingen

I regionen Storgöteborg är det bara tio procent som tror på lägre priser, i Stormalmö är det bara fem procent. 

När det gäller bostadsrätter förutspår 27 procent av mäklarna i Storstockholm lägre priser, medan 56 procent tror att priserna kommer att ligga kvar där de är idag. Det är klart fler än i Storgöteborg, medan mäklarna i Stormalmö har liknande siffror. Där tror 24 procent att priserna på bostadsrätter kommer att sjunka under fjärde kvartalet.

”När bostadsmarknaden förändras är erfarenheten att det oftast snabbast syns i Stockholm varefter det sprider sig till övriga regioner. Jag tror dock inte på någon dramatik gällande prisutvecklingen vare sig uppåt eller nedåt”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB enligt Dagens PS.

Mäklarna tror att priser på bostadsrätter står sig

Mäklarna i Malmöområdet skiljer sig från sina kollegor i Stockholms- och Göteborgsområdena genom att förutspå högre utbud på bostäder – och mindre efterfrågan. Det gäller alltså bostadsrätter.

I Storstockholm och Storgöteborg tror man inte på någon ökning av utbudet, och man tror också att efterfrågan kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som tidigare.

Sammanfattningsvis hittar man de mest pessimistiska mäklarna i Storstockholm, jämfört med de två andra storstadsregionerna.

ANNONS
ANNONS

Här kan du läsa om SBAB:s höjning av boräntan.