Den stigande räntan gör att ISK-sparare kan få mer än dubbelt så mycket i skatt på sitt sparande. Schablonskatten beräknas utifrån den ränta som gäller 30 november. Det är dock fortfarande förmånligt att spara på ISK-konto.

ANNONS

När räntan stiger gör också schablonskatten på ISK-kontona det. Dagens PS skriver att det innebär att sparare kan få mer än det dubbla i skatt.

Skatten mer än dubblas

”Nu har räntorna stigit så pass mycket att ISK-skatten, om ränteläget står sig, kommer att dubblas och mer därtill”, säger Dagens Industris Agnetha Jönsson enligt Dagens PS.

När man sparar på ISK-konto får man en årlig schablonskatt. Skatten beräknas på snittvärdet på tillgångarna, hur mycket pengar man satt in, och också på eventuella värdepapper som förts över. Och även om värdet på tillgångarna minskat i och med att börsen rasat ska schablonskatten betalas.

Förmånligt sparande

”Skatten är 30 procent av statslåneräntan den 30 november föregående år, plus en procentenhet, med ett räntegolv på 1,25 procent”, säger Agnetha Jönsson.

Förra året låg statslåneräntan på 0,23 procent, och skatten för kapitalunderlaget på ISK-konto blev 30 procent av 1,25, alltså 0,375 procent.

Om räntenivån fortsätter att stiga kommer också schablonskatten att göra det. Det kan bli det dubbla om man jämför, eller kanske till och med mer. Det är fortfarande förmånligt att spara på ISK-konto, men som alltid bör man vara uppmärksam och hålla koll på förutsättningarna.

Bestäms 30 november

Än är det långt kvar till 30 november när den slutliga skattesatsen för ISK-kontona bestäms. Alla tecken tyder på att räntenivåerna fortsätter att stiga. I och med att börsen rasar gör det också att många sparare ser värdet på sina investeringar minska.

ANNONS
ANNONS

Räntan är idag sex gånger högre än den var 30 november 2021.

Vill du läsa mer om hur börsen rasat i USA? Det kan du göra här.

ANNONS