Kvinnor har mindre sparbuffert än män. Det visar en undersökning gjord av Novus under september 2021. 

ANNONS

Av de personer som deltog i undersökningen ansåg sju av tio att de har en bra sparbuffert. Det berättar Dagens PS.

”Många verkar ha haft möjlighet att spara pengar under pandemin och många har valt att placera åtminstone en del av sitt sparkapital på börsen vilket är lätt att förstå när börsen har haft en sån positiv utveckling. Samtidigt är det viktigt att utöver det också ha en sparbuffert för oförutsedda utgifter som går snabbt att komma åt och då är sparkonto ett bra alternativ”, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.

Ungefär en fjärdedel av de tillfrågade (26 procent) instämmer helt i påståendet att deras sparbuffert är tillräcklig för att de ska kunna leva som de vill. 45 procent av de som svarade instämmer delvis, vilket betyder att ungefär sju av tio känner att de har sparat nog med pengar för att känna sig trygga.

Kvinnorna har det tuffare

Det visar sig dock att kvinnor har det jobbigare ekonomiskt än män. När det gäller att instämma i påståendet att man tycker att den sparbuffert man sparat ihop är tillräcklig är det fler män, 30 procent, än kvinnor, 22 procent, som helt instämmer. Av dem som delvis instämmer är det 75 procent män och 67 procent kvinnor.

Allra tryggast verkar pensionärerna känna sig. Tittar man på åldersgruppen 65 till 79 år instämmer 39 procent helt med att de har en tillräcklig sparbuffert. 42 procent instämmer delvis.

Yngre är inte trygga med bufferten

Bland de yngre, åldersgruppen 30-49 år, är det bara 19 procent som är helt nöjda med sin sparbuffert.

När det gäller gruppen som inte alls håller med i påståendet visar det sig att kvinnorna utgör hela 15 procent. Av männen har åtta procent svarat att de inte alls håller med.

ANNONS
ANNONS

Undersökningen genomfördes på uppdrag av Länsförsäkringar, och frågan om sparbufferten ställdes till 1 000 personer.

Vill du läsa mer om könsfördelningen i ägandet? Det kan du göra här!