Intresset för Teknisk Analys har ökat enormt de senaste åren. Något som högst sannolikt beror på att avgifterna för att handla aktier nu sjunkit till riktigt låga nivåer – och det med all rätt då ingen mäklare numera sitter som en segpropp i telefonen och pratar strunt med någon annan kund och blockerar möjligheten för dig att tjäna pengar på aktiehandel!

ANNONS

I denna artikelserie kommer jag att ge dig som är intresserad av aktiehandel, teknisk analys och trading en snabb introduktionskurs i tre avsnitt!

Vad är teknisk analys?
Teknisk analys är ett samlingsbegrepp för en mängd olika analysmetoder som alla grundar sig på historiska talserier och matematik. Men låt dig inte avskräckas! För att bli en skicklig teknisk analytiker behöver man som tur är inte kunna någonting om matematik eftersom alla dessa siffror normalt sett förvandlas till en linje i ett diagram. Det enda hjälpmedel du egentligen behöver är ett par glasögon om du ser dåligt – samt en stor portion av sunt förnuft!

Vem kan bli framgångsrik på aktiehandel?
Alla som har slängt sin stolthet och prestige i papperskorgen samt den som är beredd att ifrågasätta sig själv!

Vad är syftet med teknisk analys?
Syftet med den tekniska analysen är att finna prisets riktning, eller ”trendens riktning” om man så vill. Den tekniska analysen bryr sig inte om, huruvida bolaget i fråga sysslar med skog, bank eller mobiltelefoner. Detta kan jämföras med den ”fundamentala analysen”, som i stället syftar till att bedöma ett ”värde” på vad en aktie i ett specifikt bolag ”borde” vara värt.

Hur använder man bäst teknisk analys då man skall köpa aktier?
Min erfarenhet av aktiehandel är att de största vinsterna uppstår då man köper aktier efter att man fått en ”köpsignal” i en teknisk analysmodell i en annars ”fundamentalt stark” aktie. Tvärtemot vad många tror så är dessa två analyskoncept inte varandras motsatser, och kan kombineras med stor fördel och framgång! I dess enklaste (och kanske bästa) form, kan en teknisk köpsignal skapas genom att en aktiekurs klarar av att stiga upp genom en nivå (ett pris) där den tidigare vänt ned.

ANNONS
ANNONS

Låt oss titta på ett exempel:
En aktie handlas mellan 80 kr och 100 kr under några månader. Men varje gång den når 100 kr så tycks nya säljare komma in i marknaden och så vänder aktiekursen tillbaka nedåt igen. Att aktien vänder ned från 100 kr-nivån beror helt enkelt bara på att det finns stora säljorders på just denna nivå.

Men plötsligt en dag så lyckas aktiepriset stiga upp genom denna 100 kr-nivå! och vi har nu fått en klassisk ”köpsignal”. Att priset klarar av att passera 100 kr-nivån beror på att de stora säljarna nu fått sälja alla sina aktier – och de finns sålunda inte längre kvar i marknaden. Nu finns ingenting som blockerar en fortsatt kursuppgång. Många gånger blir uppgångarna kraftiga efter ett sådant förlopp.

Detta förlopp skulle kunna förklara kursutvecklingen i Volvo under 2016. Ta en titt på kursdiagrammet över Volvo nedan. När väl aktiekursen stiger upp genom 100 kr utlöses en köpsignal, och denna tar Volvos börskurs ända upp till 170 kr-nivån!


Diagram ovan: Volvo dags-diagram som visar stora säljare på 100 kr-nivån, men när dessa fått sälja alla sina aktier tog uppgången fart i början av december 2016 (Källa för diagram: Infront)

Med en ”fundamentalt stark” aktie avses ett företag som nyligen har släppt en stark kvartalsrapport, som var bättre än vad marknaden hade förväntat sig, eller ”fått en stor eller viktig order”.

Min erfarenhet av aktiehandel är också att de största förlusterna uppstår, då vi vägrar att sälja aktier som faller, och dessutom adderar till brasan genom att slänga på mer bränsle – läs: man köper mer aktier när börskursen faller i tron att man skall sänka inköpssnittet och kunna sälja till break-even efter en liten rekyl. Denna strategi är högst lömsk då den oftast fungerar som man vill, men när den inte fungerar förlorar man flera års avkastning  och många gånger värre än så. Gör inte så. Aktier faller därför att säljarna är i majoritet. Varför i hela fridens namn skulle du vilja köpa aktier där säljarna är i majoritet? Något att fundera på till 3-kaffet!

Finns det en hemlig analysmodell som gör användaren till miljonär?
En annan myt som existerar är att det skulle finnas några hemligheter inom den tekniska analysen. Dessvärre kan jag härmed meddela att någon sådan inte finns. På samma sätt som det inte heller finns några hemligheter inom den  ”fundamentala analysen” där man tittar på vinster, marginaler, cash-flow och utvecklingsmöjligheter.

Nästa avsnitt – vilka är de vanligaste tekniska analysmodellerna och indikatorerna
Detta var allt för denna gång. I nästa avsnitt kommer jag att berätta om hur några av de absolut vanligaste tekniska analysmodellerna fungerar samt hur man finner tydliga och träffsäkra köpsignaler i dessa. De analysmodeller jag i första hand kommer att gå igenom är ”Candlesticks”, ”RSI”, ”Bollingerbands”, ”Trendanalysen” och ”Glidande medelvärde”.

Hör gärna av dig om du har några frågor, om inte annat så hörs vi om två veckor!

Handel med finansiella instrument innebär en stor risk för ditt kapital. Innehållet i denna artikel skall inte ses som någon rekommendation om att varken köpa eller sälja finansiella instrument.