Statsobligationer beskrivs som en trygg placering, men under de senaste åren har de varit en förlustaffär. Förmodligen kommer det att se ut så också en tid framåt.

ANNONS

En del av tillgångarna hos de svenska AP-fonderna måste placeras i svenska statsobligationer. På det viset blir alla svenskar ”mer eller mindre investerade i tillgångslaget” enligt en analys i Dagens PS.

Försämrat penningvärde

Det visar sig att avkastningen på en tvåårig svenska statsobligation ligger på minus 0,2 procent. För en tioårig obligation ligger den på 0,26 procent.

När inflationen beräknas vara mer än två procent betyder det att penningvärdet försämras med nära två procent. Statsobligationer verkar alltså vara en helt och hållet dålig affär just nu.

Om man som småsparare vill placera sina pengar i räntebärande tillgångar finns mycket bättre alternativ. Vill man låna ut sina pengar kan nischbanker med bindningstid ge åtminstone en procent avkastning. Det kompenserar fortfarande inte för inflationen, men ger mer än statsobligationer i alla fall.

Stabilitet till högt pris

Att ha sina pengar investerade i statsobligationer ger visserligen en större stabilitet, men det sker till ett ganska högt pris.

Enligt investmentbanken Goldman Sachs kan det på lång sikt till och med vara bättre att ha pengarna på bankboken. Det ger ungefär samma avkastning som en investering i obligationer.

Bankboken kan vara bättre

Banken räknar på hur många månader de senaste dryga 30 åren som bankbok varit bättre än obligationer i USA. Enligt Goldman Sachs har bankboken klarat sig bra jämfört med obligationer.

Under en period när räntan fallit har långa statsobligationer gynnats. De långa statsobligationerna i USA ligger därtill skyhögt över de svenska med en avkastning på 1,6 procent.

ANNONS
ANNONS

Nu ser det ut som om räntan faktiskt kommer att stiga, vilket innebär inget bra för investering i statsobligationer. Kanske är det bättre att behålla pengarna på bankboken!

Vill du läsa mer om vad du bör undvika? Det kan du göra här!