Sverige kan undvika en lågkonjunktur eftersom hushållens ekonomi är stark. Trots att det finns en oro för högre räntor och stigande inflation finns det positiva saker som talar emot en lågkonjunktur.

ANNONS

Anders Bergvall, makroekonom på Handelsbanken, räknar med att ekonomin är på väg in i en lugnare tillväxtfas, rapporterar Dagens PS. Under 2022 har Sveriges BNP minskat, och där har förstås kriget i Ukraina påverkat.

Hushållens ekonomi stark

Trots de oroande tecken som finns har hushållen i landet fortfarande en stark ekonomi. Riksbanken har valt det som kallas för expansiv finanspolitik, när staten påverkar efterfrågan i ekonomin, genom till exempel skatter och offentliga utgifter. En expansiv finanspolitik är till för att öka efterfrågan och stimulera ekonomin.

”BNP-indikatorn pekar dock mot att tillväxten tog fart i mars efter att ha backat under årets två första månader”, säger Anders Bergvall enligt Dagens PS.

Sverige har stigande inflation

Svenskarnas förtroende har sjunkit till den lägsta nivån sedan finanskrisen, och det har förstås att göra med att inflationen ökar och räntorna stiger. Däremot ser det ut som om de svenska företagens förtroende är högt.

”Förtroendet bland företagen ligger dock kvar på en hög nivå”, säger Anders Bergvall. Deras syn på efterfrågan är betydligt ljusare än normalt, lönsamheten har förbättrats och anställningsplanerna är mycket optimistiska”.

Hög efterfrågan höjer priserna

Det är också så att efterfrågan på varor och tjänster fortsätter att vara hög. Ett problem är att det är brist på så kallade insatsvaror, alltså varor som används för att producera andra varor eller tjänster. Det kan handla om råvaror, men också halvfabrikat och konsumtionsvaror. En brist på insatsvaror gör att produktionen kan minska.

ANNONS
ANNONS

”Den höga efterfrågan och det begränsade utbudet bidrar även till att företagen rapporterar om stigande priser i rekordhög utsträckning och det är även ovanligt många företag som tror på stigande priser kommande tre månader”, säger Anders Bergvall enligt Dagens PS.

Vill du läsa mer om hur inflationen påverkar plånboken? Det kan du göra här!